2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Sağlıklı Beslenme Planı

Sağlıklı Beslenme Planımıza Word dosyasından ulaşabilir ve inceleyebilirsiniz.Rehber Öğretmenimiz Türkan BAYLANa da yapmış olduğu sunum için teşekkür ederiz.


 

2017-2018 Yılı Okul Sağlığı Planı ve Ekibi 

 

 

 

 

 

1.AMAÇ: Okulda sağlığın korunması ve geliştirilmesi programı ile öğrenci ve kurum çalışanlarının sağlıklı olması, sağlıklarının korunması ve geliştirilmesi, sağlıklı okul yaşamının sağlanması ve sürdürülmesi için yapılması gerekenleri Veli – Okul –Sağlık Kurumları işbirliği ile davranış haline getirmek.

HEDEFLER

 1.1Okulda sağlığın korunması ve geliştirilmesi programının benimsenmesi ve yaygınlaştırılmasını sağlamak

 1.2Öğrenci- Veli- Okul çalışanlarının sağlık düzeylerinin yükseltilmesi için bilgilendirilmesi

 1.3Velilere yönelik aile eğitimleri yaparak velilerin sağlıklı yaşam konularında duyarlılığını arttırmak

 1.4Öğrencilerin ve Kurum çalışanlarının sağlık kurumları tarafından periyodik muayene ve izlem oranlarını arttırmak

 1.5Yapılan muayene ve ölçümlerle risk grubundaki öğrencileri tespit etmek ve bu öğrencilerin velilerine gerekli bilgilendirmeyi yaparak ilgili

 Sağlık kuruluşlarına yönlendirme

 1.6Okulumuzda panolara sağlıklı yaşam kültürü oluşturmaya ve olumlu sağlıklı davranışı geliştirmeye yönelik görsel materyaller asarak öğrencilerin

  Sağlıklı yaşam konusunda farkındalığını arttırmak

 

2.AMAÇ: Okul sağlığı programının beslenme ve fiziksel aktiviteyi destekleyici eğitimi ve uygulamaları ile öğrenciler aileler ve okul çalışanlarının sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite ve temizlik alışkanlığı davranışları kazanmalarını ve bu davranışların sürdürülmesini sağlamak

 

HEDEFLER

2.1Öğrencileri sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam konularında teşvik etmek

2.2Velilere yönelik sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam konularında eğitim vererek sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam konularında duyarlılığını arttırmak

2.3Öğrencilerin beden eğitimi dersi ve spor etkinliklerine aktif katılımını sağlayarak hareketli yaşam becerileri kazanmasına katkı sağlamak

2.4Öğrencilere yeterli ve dengeli beslenme konusunda bilgilendirme çalışmaları yaparak öğrencilerin sağlıklı beslenme becerilerinin gelişmesine katkı sağlamak

2.5Okulumuzda sağlıksız beslenme ve obezitenin önlenmesi için okul duvarlarını ve görünür yerlerdeki panolara bilgilendirme amaçlı yazılar resimler afişler vb. asarak öğrencilerin sağlıklı beslenme konusunda farkındalığını arttırmak

2.6Okul çalışanlarına eğitimler vererek okul sağlığının daha iyi düzeylere çıkarılması için çalışmalar yapmak

2.7Öğrencilerin belli aralıklarla boy kilo ölçümlerinin yapılması risk grubundaki öğrencilerin velilerle birebir görüşmeler yapılması

2.8Öğrencilerin saç -tırnak – kılık kıyafet- temizlik kontrollerinin düzenli olarak yapılması velilere gerekli bilgilendirmenin yapılması

2.9Öğrencilere kişisel hijyen konularında bilgilendirme yapılması ve öğrencilere kişisel temizlik konularında model olunması

 

3.AMAÇ: Okul sağlığı programı ile çevresel olumsuz etmenlerin ortadan kaldırılmasını sağlayarak güvenli okul çevresi oluşturmak ve sağlığın korunmasını sağlamak

 

HEDEFLER

3.1Öğrencileri ve okul çalışanlarını sağlıklı ve güvenli okul çevresi oluşturma konularında teşvik etmek

3.2Okul içi-dışı ve çevresini öğrenciler ve okul çalışanları için daha temiz ve güvenli hale getirmek

3.3Öğrenci ve kurum çalışanlarına acil durumlarda neler yapılması gerektiği konusunda bilgilendirme yapılması

3.4Okul içi ve dışının sağlık ve temizlik bakımından denetiminin yapılması

3.5Öğrenci giriş çıkışlarında ve okul çevresinde öğrenci güvenliğini sağlanmasına yönelik çalışmaların yapılması

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OKUL SAĞLIĞI EYLEM PLANI

 

                ETKİNLİKLER

UYGULAMA ZAMANI

        AÇIK HEDEF UYGULANDI MI?

        İZLEME DEĞERLENDİRME

      EVET

 

       HAYIR

 

Okul sağlığı yönetim ekibinin oluşturulması ve ilk toplantının gerçekleştirilmesi

NİSAN 2017

 

 

 

Okul sağlığı eylem planının oluşturulması

MAYIS 2017

 

 

 

Okul sağlığı planında Sağlık Hizmetlerini içeren amaç ve hedeflerin belirlenmesi

HAZİRAN 2017

 

 

 

Okul sağlığı planında Güveni Okul Çevresini içeren amaç ve hedeflerin belirlenmesi

HAZİRAN 2017

 

 

 

Okul sağlığı planında Sağlıklı Beslenme Hizmetlerini içeren amaç ve hedeflerin belirlenmesi

HAZİRAN 2017

 

 

 

Okul sağlığı planının okul internet sitesine konulması

HAZİRAN 2017

 

 

 

Aylık değerlendirme toplantısı

HAZİRAN 2017

 

 

 

Okuld

 sağlığın korunması ve geliştirilmesi programı için sınıf öğrenci temsilcilerin seçilmesi

EYLÜL 2017

 

 

 

Yıllık rehberlik hizmetleri çerçeve planının hazırlanması

EKİM 2017

 

 

 

Okula yeni kayıt yaptıracak öğrencilerden okula kayıt muayenesi için aile yönlendirilmesi

EYLÜL-EKİM 2017

 

 

 

Temizlik izleme çizelgelerinin tuvaletlere okul içi ve dışına asılması

EKİM 2017

 

 

 

Okul içi ve bahçesinin temizlik yönünden denetlenmesi

HER AY

 

 

 

Veli toplantısında Okul Sağlığı Planı ile ilgili bilgi verilmesi

EKİM 2017

 

 

 

Okul sağlığı konulu bilgilendirme panosunun oluşturulması

EKİM 2017

 

 

 

Sağlıklı beslenme alışkanlıkları konusunda öğrencilere bilgilendirme çalışması yapılması

EKİM 2017

 

 

 

Dünya Yürüyüş Günü kapsamında sınıf öğretmeni eşliğinde çocuklarla yürüyüş etkinliğinin yapılması

EKİM 2017

 

 

 

Sınıf Öğretmeni eşliğinde çocuklarla yarışmalar yapılması

EKİM 2017

 

 

 

Dünya el yıkama günü ile ilgili etkinliklerin yapılması

EKİM 2017

 

 

 

Lavaboların yanına doğru el yıkama ile ilgili görsellerin asılması

EKİM 2017

 

 

 

Okul yemekhanesinin denetlenmesi eksiklerin tespit edilerek okul idaresine bildirilmesi

AYLIK

 

 

 

Yıl içerisinde yapılacak okul müsabakalarının planlanması

EKIM 2017

 

 

 

Aylık değerlendirme toplantısı

EKİM 2017

 

 

 

Okul - TSM işbirliği yapılarak sağlık hizmetlerinin koordine edilmesi

KASIM 2017

 

 

 

Okuldaki öğrenci ve çalışanların sağlık kuruluşlarına yönlendirilip yıllık periyodik muayenelerinin yapılması ve bilgilerin TSM ile paylaşılması

KASIM 2017

 

 

 

Tarama aşılama koruyucu ağız ve diş sağlığı çalışmaları öncesinde velilere bilgilendirme çalışması yapılması ve uygulama öncesi TSM´ yi bilgilendirme

KASIM 2017

 

 

 

´Kızılay Haftası´ ile ilgili hazırlanan görsel materyallerin panolara asılması

KASIM 2017

 

 

 

Ağız ve diş sağlığı konusunda öğrencilere bilgi verilmesi

KASIM 2017

 

 

 

´Ağız ve Diş Sağlığı Haftası´ kapsamında öğrencilerin ağız ve diş taramalarının yapılması ve florur uygulanması

KASIM 2017

 

 

 

Afet Eğitimi Hazırlık Günü´ nedeniyle öğrencilerle beraber tatbikat yapılması

KASIM 2017

 

 

 

Öğrencilerin saç- kılık -kıyafet - temizlik kontrollerinin yapılması

AYLIK

 

 

 

Öğrencilerin boy- kilo ölçümlerinin yapılması istatistiklerin tutulması

KASIM 2017

 

 

 

Aylık değerlendirme toplantısı

KASIM 2017

 

 

 

Yapılan muayene ve tarama sonucunda elde edilen sağlık verilerinin e-okul sistemine girilmesi velilerle paylaşılması

ARALIK 2017

 

 

 

Kurum çalışanlarının kayıtlı oldukları aile hekimlerine başvurmaları yönünde teşvik edilmesi

ARALIK 2017

 

 

 

3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında etkinliklerin yapılması

ARALIK 2017

 

 

 

Öğrencilerin çevremizi temiz tutma konusunda duyarlılığını arttırmak için okul bahçesinde çöp toplama etkinliğinin yapılması

ARALIK 2017

 

 

 

Aylık değerlendirme toplantısı

ARALIK 2017

 

 

 

Sağlıklı yaşam kültürü oluşturmak için panolara görsel materyallerin asılması

OCAK2018

 

 

 

Kahvaltının önemi konusunda bilgilendirme çalışması ve birlikte kahvaltı yapma etkinliği

OCAK2018

 

 

 

Öğrencilerle birlikte ara öğün yapılması

        OCAK2018

 

 

 

Sınıf öğretmeni koordinatörlüğün de haftanın belli günlerinde jimnastik hareketleri yapılması

        OCAK2018

 

 

 

Aylık değerlendirme toplantısı

OCAK 2018

 

 

 

Sağlığın korunması ve geliştirilmesi konusunda öğrencilere bilgilendirici film izlettirilmesi

        ŞUBAT2018

 

 

 

Dünya Sigarayı Bırakma Günü kapsamında panoların hazırlanması

       ŞUBAT2018

 

 

 

Aylık değerlendirme toplantısı

ŞUBAT 2018

 

 

 

Yıl içerisinde yapılacak okul müsabakaları için öğrenci takımı oluşturma

         MART2018

 

 

 

Okul müsabakaları ile ilgili takvimin panolara asılması ve duyurulması

         MART2018

 

 

 

Öğle arası ve boş zamanlarda öğrencilerle birlikte hareketli oyunlar oynanması

         MART2018

 

 

 

‘Dünya Su Günü’ kapsamında bütün öğrencilerle su içme etkinliğinin yapılması

MART 2018

 

 

 

Yeşilay Haftasın nedeniyle panoların hazırlanması

MART2018

 

 

 

Tütün ürünlerinin kullanımının önlenmesi için görsel materyal hazırlanması

MART2018

 

 

 

Aylık değerlendirme toplantısı

MART2018

 

 

 

Acil durumlarda ulaşılması gereken telefon numaralarının görsel materyallerle öğrencilerin görebileceği yerlere asılması

NİSAN 2018

 

 

 

Acil toplanma alanlarının belirlenmesi ve öğrenci ve çalışanlar tarafından tatbikat yapılması

NİSAN2018

 

 

 

Sağlıklı yaşam tarzını ve sağlıklı beslenmeyi teşvik edecek şekilde öğrencilere model olma

NİSAN2018

 

 

 

Kardiyoloji bölümünden doktorların gelip bütün öğrencilerin kalp sağlığı taramasını yapması ve riskli öğrencileri velilere bildirme

NİSAN 2018

 

 

 

Kalp Sağlığı Haftası kapsamında görsel materyallerin hazırlanması

NİSAN 2018

 

 

 

Aylık değerlendirme toplantısı

NİSAN 2018

 

 

 

Trafik ve İlk Yardım Haftası kapsamında pano hazırlanması

MAYIS2018

 

 

 

Okul bahçesine oyun alanları çizilmesi ve birlikte hareketli oyunlar oynanması

MAYIS2018

 

 

 

Dünya Sağlık İçin Hareket Et Günü nedeniyle sınıf öğretmeni önderliğinde açık alan yürüyüş, jimnastik, hareketleri vb. etkinliklerin yapılması

MAYIS2018

 

 

 

Dünya Süt Günü nedeniyle süt tüketimini arttırıcı çalışmalar yapılması

MAYIS2018

 

 

 

Kişisel hijyen kuralları konusunda öğrencilere bilgilendirme çalışması yapılması ve model olma

MAYIS2018

 

 

 

Aylık değerlendirme toplantısı

MAYIS2018

 

 

 

Dünya Çevre Gününe yönelik etkinliklerin yapılması

HAZİRAN2018

 

 

 

Sağlığımız konulu resim yarışmasının yapılması

HAZİRAN2018

 

 

 

Resim yarışmasına katılan öğrencilerin resimlerinin değerlendirilmesi ve sergilenmesi

HAZİRAN2018

 

 

 

Aylık değerlendirme toplantısı

HAZİRAN2018

 

 

 

 

 

16-05-201816-05-201816-05-201816-05-201816-05-201816-05-201816-05-201816-05-201816-05-201816-05-2018Yazdır

Paylaş Facebook  Paylaş twitter  Paylaş google  Paylaş linkedin  Beğen | 0  kişi beğendi